HUY TUẤN <3 NGÔ TRANG

HUY TUẤN <3 NGÔ TRANG
“Ngày hôm nay là ngày đặc biệt mà trong tất cả những ngày đặc biệt khác”. Chú rể Huy Tuấn của chúng ta đã chính thức có được một vợ, người sẽ đi cùng anh đến suốt cuộc đời.Đó là những cảm xúc và vui mừng của chú rể đã chia sẻ. Diamond Place cũng không biết nói gì hơn xin gửi đến anh chị lời chúc mừng và hạnh phúc nhất.
Happy Wedding <3<3

Liên hệ