DSC_1499 – bò hầm đậu ngự

DSC_1499 - bò hầm đậu ngự

Liên hệ